Nakládání s odpady

Firma Spektra, spol. s r.o. je držitelem koncesní listiny pro podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a pro nakládání s ostatními odpady má živnostenské oprávnění. Hlavní činnost v této oblasti spočívá ve sběru, výkupu, přepravě a dalším využití odpadů. Odpady, které nelze dále využít, předáváme k odstranění oprávněným osobám. Pro vytříděné odpady zajišťujeme odvoz a uložení na skládku.

 Schéma nakládaní s odpady

 Sběr odpadů zajišťujeme vozy IVECO s kontejnerovou úpravou. Dále vykupujeme kapalné odpady s určitou kalorickou hodnotou. Pro tyto odpady využíváme vlastní železniční cisternu.

 

 

 

 

 

Naše společnost disponuje vlastní nákladní automobilovou dopravou a dalšími stroji:

  • Nákladní automobil IVECO 140 E25K s hydraulickou rukou FASSI + nosič kontejnerů
  • Nákladní automobil IVECO CARGO NOSIČ KONTEJNERŮ ML75E13
  • Pracovní stroj samojízdný – rypadlo nakladač JCB 4CXSM
  • Pracovní stroj samojízdný univerzální nakladač čelní UNC750
  • Pracovní stroj samojízdný kompaktní nakladač BOBEK 961
  • Ford Transit – nákladní automobil valníkový
  • Ford Transit – nákladní automobil valníkový GAZ Gazelle

 

V majetku firmy je dále mnoho el. nářadí běžného ve stavebnictví (el. kladiva, vibropěch, prořez asfaltu, vibrační desku s pojezdem, vrtačky, rozbrusy, elektrické i motorové pily atd.), dále pak mobilní sklady a stavební kanceláře.

 

Vozový park