O společnosti


Firma Spektra, spol. s r.o. se sídlem v Berouně (foto) byla založena v červnu 1991 dvanácti bývalými pracovníky státního podniku Keramoprojekt Praha jako společnost zaměřená na projektovou činnost ve výstavbě. Postupně jsme naši činnost rozšířili a v současné době poskytujeme širokou škálu činností a služeb. 

Mezi nejhlavnější naše činnosti patří:

  • Projekční činnost a architektonické služby
  • Realizace staveb
  • Nakladání s odpady
  • Kopírovací služby  

Naše společnost má zavedeny certifikované systémy dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008 a naším cílem je neustálé zlepšování ve všech oblastech naší činnosti směrem k zákazníkovi, tak i budování dobrých vztahů s dodavateli.

Vzhledem k této snaze Vás žádáme, máte-li jakékoli náměty, připomínky či stížnosti, abyste využili kontaktní e-mail a Vaše podněty nám zaslali. Za každý příspěvek Vám předem děkujeme. 

Ing. Martin Dejdar - jednatel společnosti

Budovavice foto