Projekční činnost a architektonické služby

Společnost Spektra, spol. s r.o. byla založena v roce 1991 dvanácti bývalými pracovníky státního podniku Keramoprojekt Praha. Na jejich zkušenostech a dalším vývoji vznikla v tomto pohledu unikátní projekční organizace s takřka 50letou kontinuální praxí projekční činnosti.

Snad každý, kdo přišel do činění s investiční činností ví, že kvalitní projekt je základem budoucího výsledku. A také ví, že kvalitní projekt vzniká na základě činnosti zkušených lidí, kteří pouze v kolektivu dokáží splnit ty nejnáročnější úkoly.

A právě těmito lidmi společnost Spektra, spol. s r.o. disponuje.Skica

Mezi naše přednosti patří:

projekční činnost vznikající v kolektivu projekčního ateliéru (nikoliv subdodavatelsky)

  • propojení projekční činnosti s realizací v rámci jedné společnosti
  • zkušenosti více jak 50leté praxe našich kmenových zaměstnanců  


Díky nejmodernějším technologiím jsme schopni dodat kompletní projektovou dokumentaci pro všechny fáze výstavby v nejvyšší kvalitě ve velmi krátkém čase. Samozřejmostí je digitální i "papírová" podoba.

Zajištujeme komplexní přípravu celých investičních záměrů od studií proveditelnosti po prováděcí projekt.  

Všichni projektanti spolupracují na výsledné dokumentaci společně a díky sdílení veškerých dat jsou všechny změny zakázky k dispozici ihned i ostatním projektantům. Sdílení dat a spolupráce na zakázce je díky internetu rozšířeno prakticky na celý svět. Jsme schopni přijímat data a výkresy v elektronické podobě od spolupracujících firem v tuzemsku i ve světě a námi zpracovaná data rovněž poskytnout našim partnerům.

Zpracování dokumentace každé stavby je samozřejmě provedeno v souladu s platnými zákony a normami, samozřejmostí je i funkčnost stavby dle potřeb zákazníků. Při zpracování projektové dokumentace dodržujeme a splňujeme podmínky normy ISO 9001. Všichni naši vedoucí projektanti mají příslušné oprávnění v rozsahu zákona o autorizaci. Udržujeme trvalý kontakt s výrobci stavebních materiálů, můžeme tak navrhnout řešení optimalizované pro konkrétního zákazníka.


V návaznosti na námi zpracovanou dokumentaci stavby zajišťujeme i její projednání s dotčenými orgány státní správy a rovněž jsme schopni zajistit i potřebná povolení. Naše projekční činnost samozřejmě pokračuje i po předání dokumentace zákazníkovi. Při provádění stavby naši projektanti v rámci autorského dozoru a podle potřeby kontrolují kvalitu a správnost prováděných prací a spolupracují s dodavatelem stavby pro její kvalitní dokončení.

Final model

 

Co je však naší devizou ?

To co Vám naprojektujeme, to jsme připraveni Vám i zrealizovat.

Vybrané reference

Jižní obchvat Králova Dvora - I. ETAPA Králův Dvůr
Investor: Město Králův Dvůr
Termín výstavby: 2016

MAXIT - Výroba suchých omítkových a maltových směsí Beroun
Investor: FRANKEN MAXIT spol. s r.o.
Termín výstavby: 2010

Vápenka Vitošov Vitošov
Investor: Vápenka Vitošov
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 1997