Oprava obvodového pláště na kostele sv. Jana Křtitele v Osově

Osov mapa
Investor: Římskokatolická farnost Řevnice
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2016

S potěšením již několik let postupně opravujeme vnější plášť kostela sv. Jana Křtitele v Osově.

Důvěru, kterou máme od zadavatele - farnosti Řevnice - i pracovníků památkové péče - se snažíme odvděčit kvalitní prací, kterou takováto oprava vyžaduje.

Barokní kostel je vně obdařen bohatě zdobenou fasádou s kamenosochařskými prvky. Fasádní členění je doplněno iluzivními prvky, které doplňují vnější plášť v hodnotný celek.

Řemeslná práce našich kmenových zaměstnanců byla vhodně doplněna spolupracujícími profesionály (kameníky, truhlářemi, kováři, kamenosochaři a malíři)

Jako základní materiál pro omítkový systém byla použita osvědčená receptura s použitím dobře vyhašeného vápna. Pro finální nátěrový systém byl použit špičkový systém KEIM.

.....................................................................................

Rok 2016 je poslední etapou prací na tomto krásném kostele. Opravujeme omítky vč. říms, tympanonů a zdobných prvků. Provádějí se sanační omítky soklu. Klempířské prvky a výměna prejzů, výměna a kopie kamenných říms pod vázami.

 

 

Související stavby

Statek Acran Nučice
Investor: Soukromý investor
Termín výstavby: 2007

Pivovar Matuška Broumy Broumy
Investor: Pivovar Matuška s.r.o.
Zhotovitel stavby: Spektra spol. s r.o.
Termín výstavby: 2019

Lávka Dr. Ratha Praha 5
Investor: Středočeský kraj
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2010-2011