Kulturní dům Rpety - zateplení

Rpety mapa
Investor: Obec Rpety
Autor projektu: Ing. Ivan Řehoř, MCT-RR, spol. s r.o.
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2014

Související stavby

Zdice - ul. Velizská - komunikace - PD Zdice
Investor: Město Zdice
Termín výstavby: 2021

Oprava obvodového pláště na kostele nar. Panny Marie ve Zdicích Zdice
Investor: Římskokatolická farnost Žebrák
Zhotovitel stavby: Spektra s.r.o.
Termín výstavby: 2016/2017

Veřejný prostor před Hvězdou Beroun
Investor: Město Beroun
Termín výstavby: 2022-2023