Vodovody a kanalizace Beroun

Beroun mapa
Investor: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Autor projektu: Spektra, spol. s r.o.
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2003, 2004

Realizací navržených stavebních úprav fasády dotčeného objektu byly sledovány následující cíle – jednak oprava obvodového pláště stavby po povodni v srpnu 2002 a jednak celkové zateplení objektu dle požadavků tepelně-technických norem a předpisů.

Stávající administrativní budova společnosti Vodovody a kanalizace Beroun byla realizována v polovině 70tých let jako typová konstrukce ocelového montovaného systému "KORD B". Objekt byl při povodni zatopen do výše cca 80 cm nad úroveň podlahy přízemí (+0.000) čímž rovněž došlo k poškození obvodového pláště.

Součástí stavebních úprav byla i úprava stávajícího prostoru jídelny (posunutí nenosné příčky, provedení povrchových úprav) a částečné úpravy, případně přeložky rozvodů jednotlivých sítí vyvolané demontáží obvodového pláště.

 

Související stavby

Cembrit - mezihala Beroun
Investor: Cembrit a.s.
Zhotovitel stavby: Spektra spol. s r.o. - spodní stavba
Termín výstavby: 2005

MAXIT - Výroba suchých omítkových a maltových směsí Beroun
Investor: FRANKEN MAXIT spol. s r.o.
Termín výstavby: 2010

BILSTEIN CEE - Rekonstrukce podlah qarta 1D Králův Dvůr
Investor: BILSTEIN CEE Králův Dvůr
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s.r.o.
Termín výstavby: 2021