Vodovody a kanalizace Beroun

Beroun mapa
Investor: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Autor projektu: Spektra, spol. s r.o.
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2003, 2004

Realizací navržených stavebních úprav fasády dotčeného objektu byly sledovány následující cíle – jednak oprava obvodového pláště stavby po povodni v srpnu 2002 a jednak celkové zateplení objektu dle požadavků tepelně-technických norem a předpisů.

Stávající administrativní budova společnosti Vodovody a kanalizace Beroun byla realizována v polovině 70tých let jako typová konstrukce ocelového montovaného systému "KORD B". Objekt byl při povodni zatopen do výše cca 80 cm nad úroveň podlahy přízemí (+0.000) čímž rovněž došlo k poškození obvodového pláště.

Součástí stavebních úprav byla i úprava stávajícího prostoru jídelny (posunutí nenosné příčky, provedení povrchových úprav) a částečné úpravy, případně přeložky rozvodů jednotlivých sítí vyvolané demontáží obvodového pláště.

 

Související stavby

Mandík - Výrobní areál v Hostomicích Hostomice
Investor: Mandík a.s.
Zhotovitel stavby: Harmonie Engeneering. s r.o.
Termín výstavby: 2005

ARIETE - výrobní a skladový areál ve Zdicích Zdice
Investor: ARIETE GROUP a.s.
Termín výstavby: 2016

Vápenka Vitošov Vitošov
Investor: Vápenka Vitošov
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 1997