Spektra - sídlo společnosti

Beroun mapa
Investor: Spektra, spol. s r.o.
Autor projektu: Spektra, spol. s r.o.
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 1970

Sídlo naší společnosti.

Nebyli bychom stavební společnost, kdybychom si naši budovu neupravili do dnešní podoby.

Historie sídla naší společnosti sahá do 70. let minulého století, kdy v Berouně byl zřízeno středisko státního podniku KERAMOPROJEKT PRAHA. V tomto středisku pracovalo více jak 30 projektantů na zakázkách spojených s výrobou stavebních hmot.

V roce 1992 získala budovu sídla v tzv. malé privatizaci do svého vlastnictví firma Spektra. V roce 1997 byla dokončena nástavba budovy, které umožňovala větší profesně-pracovní propojení všech projektantů a zkvalitnila vnitřní prostředí firmy.

 

Související stavby

Nová Perníkářka Praha
Investor: soukromá osoba
Zhotovitel stavby: Spektra spol. s r.o.
Termín výstavby: 2019

Rodinný dům v Hýskově I. Hýskov u Berouna
Investor: Soukromý investor
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2014

Obytný soubor „Na Máchovně“ – 3. etapa – BD03 Beroun
Investor: BEROUN LIVING spol. s r.o.
Zhotovitel stavby: Spektra spol. s r.o.
Termín výstavby: 2019-2021