Spektra - sídlo společnosti

Beroun mapa
Investor: Spektra, spol. s r.o.
Autor projektu: Spektra, spol. s r.o.
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 1970

Sídlo naší společnosti.

Nebyli bychom stavební společnost, kdybychom si naši budovu neupravili do dnešní podoby.

Historie sídla naší společnosti sahá do 70. let minulého století, kdy v Berouně byl zřízeno středisko státního podniku KERAMOPROJEKT PRAHA. V tomto středisku pracovalo více jak 30 projektantů na zakázkách spojených s výrobou stavebních hmot.

V roce 1992 získala budovu sídla v tzv. malé privatizaci do svého vlastnictví firma Spektra. V roce 1997 byla dokončena nástavba budovy, které umožňovala větší profesně-pracovní propojení všech projektantů a zkvalitnila vnitřní prostředí firmy.

 

Související stavby

Bytový dům Máchovna II. Beroun
Investor: The Curve Beroun a.s.
Zhotovitel stavby: Spektra spol. s r.o.
Termín výstavby: 2016-2017

Řadové rodinné domy - V. ETAPA, Nová Máchovna, BerounŘRD Nová Máchovna - RD 25-34 5. etapa, Beroun Beroun
Investor: Housing Hlinky s.r.o., Beroun
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s.r.o.
Termín výstavby: 2021-2022

Obytný soubor Brdy Brdy
Investor: soukromý
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s r.o.
Termín výstavby: 04/2023-2024