Státní okresní archiv

Beroun
Investor: Okresní úřad v Berouně
Autor projektu: Spektra s.r.o. Beroun
Zhotovitel stavby: Okresní stavební podnik Beroun
Termín výstavby: 1991-1993

Již koncem osmdesátých let minulého století, bylo tehdejším MNV v Berouně uvažováno s rozšířením kapacit státního okresního archivu a sjednocením jednotlivých pracovišť a depozitů do jednoho objektu.

V r. 1989 byla ještě firmou Keramoprojekt Praha zpracována studie na rekonstrukci a nástavbu objektu bývalého pánského penzionu (později byty, prodejna nábytku Jamall a v současnosti Farní charita) na archiv. Po sametové revoluci v r. 1991 pak bylo rozhodnuto o výstavbě nového archivu, kdy pro jeho umístění byly zvažovány dvě lokality. Jedna byla v areálu Městské polikliniky a druhá pak na volných pozemcích mezi dálnicí D5 a areálem závodu Tiba.

Pro možnost bezproblémové výstavby a možností budoucího rozšíření a přístavby, byla vybrána lokalita u dálnice.

V r. 1991 byl novou projekční firmou Spektra s.r.o. Beroun vypracován projekt pro územní řízení, následně pak v březnu 1993 projekt pro stavební povolení a v červnu 1993 realizační dokumentace.

Dodavatelem stavby byl Okresní stavební podnik Beroun. Speciální dodávku pak tvořil fasádní žulový obklad od firmy Jež s.r.o.

Archiv je objekt obdélníkového půdorysu o pěti nadzemních podlažích, kdy přízemí a patro slouží samotnému provozu archivu (vedení archivu, studovna veřejnosti, přednášková místnost, zpracovávání a očista archiválií atd., a horní tři podlaží slouží jako depozitní sály pro uskladnění vlastních archiválií. V objektu bylo umístěno i pracoviště tzv. pozemkové knihy.

Z hlediska konstrukčního je stavba obdobou stavby z blízkého okolí v této lokalitě a to stavby OŘ policie ČR a Finančního úřadu. Jedná se o stavbu z nosného monolitického železobetonu (piloty, základové prahy, sloupy, stropní desky a schodiště) s vyzdívaným obvodovým pláštěm z keramických tvarovek a s vnějším odvětraným obkladem z ušlechtilého kamene.

Okna a dveře z plastových profilů doplněná o vnější roletové zastínění.

Na střeše je umístěna částečná nástavba obsahující plynovou kotelnu a strojovnu vzduchotechniky.

 

 

Související stavby

Společenský dům Zdice Zdice
Investor: Město Zdice
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2006

Dům s pečovatelskou službou přístavba a nátěr fasády Králův Dvůr
Investor: Město Králův Dvůr
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s r.o.
Termín výstavby: 2022

Výstavba tělocvičny pro ZŠ a MŠ v obci Lochovice Lochovice
Investor: Obec Lochovice
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s.r.o.
Termín výstavby: 2021