Cembrit - protipovodňové opatření

Beroun
Investor: Cembrit a.s.
Autor projektu: Spektra, spol. s r.o.
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2006

Po velké povodni v srpnu 2002 investor rozhodl o výstavbě protipovodňového opatření v areálu závodu v Berouně. V původních plánech byla navržena ochrana celého areálu ale investiční náklady přesahovaly možnosti investora. Bylo rozhodnuto o protipovodňové ochraně pouze výrobní části areálu, kde voda dosahovala výšky 1.30 m nad úroveň podlahy ve výrobní hale.

Byla vytyčena trasa protipovodňové stěny, následovala pilotáž pod každý sloupek protipovodňové stěny v rozteči 3.0 a 2.0 m. Mezi jednotlivými patkami byl vybetonován železobetonový práh pro zajištění dosednutí prvků protipovodňové stěny.

Součástí této akce bylo i zajištění kanalizačních a jiných podzemních potrubních vedení proti průniku povodně pod protipovodňovou stěnou.

Byly instalovány zpětné klapky pro které museli být vytvořeny nové kanalizační šachty.

 

 

Související stavby

Průmyslová hala III. etapa Hostomice
Investor: vlastní
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s r.o.
Termín výstavby: 10/2023 - 12/2024

ČMC MOKRÁ - MODERNIZACE EXPEDICE VLC Mokrá Horákov
Investor: ČESKOMORAVSKÝ CEMENT a.s.
Termín výstavby: 2018