Cembrit - protipovodňové opatření

Beroun
Investor: Cembrit a.s.
Autor projektu: Spektra, spol. s r.o.
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2006

Po velké povodni v srpnu 2002 investor rozhodl o výstavbě protipovodňového opatření v areálu závodu v Berouně. V původních plánech byla navržena ochrana celého areálu ale investiční náklady přesahovaly možnosti investora. Bylo rozhodnuto o protipovodňové ochraně pouze výrobní části areálu, kde voda dosahovala výšky 1.30 m nad úroveň podlahy ve výrobní hale.

Byla vytyčena trasa protipovodňové stěny, následovala pilotáž pod každý sloupek protipovodňové stěny v rozteči 3.0 a 2.0 m. Mezi jednotlivými patkami byl vybetonován železobetonový práh pro zajištění dosednutí prvků protipovodňové stěny.

Součástí této akce bylo i zajištění kanalizačních a jiných podzemních potrubních vedení proti průniku povodně pod protipovodňovou stěnou.

Byly instalovány zpětné klapky pro které museli být vytvořeny nové kanalizační šachty.

 

 

Související stavby

Kyselinové hospodářství Beroun
Investor: Cembrit
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s r.o.
Termín výstavby: 03-07/2023

BILSTEIN CEE - Poklopové pece Ebner Králův Dvůr
Investor: BILSTEIN CEE a.s.
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2015

Mandík - Výrobní areál v Hostomicích Hostomice
Investor: Mandík a.s.
Zhotovitel stavby: Harmonie Engeneering. s r.o.
Termín výstavby: 2005