Cembrit - Rozšíření výroby vláknocementových výrobků v závodě Šumperk

Šumperk mapa
Investor: Cembrit a.s.
Autor projektu: Spektra s.r.o.
Zhotovitel stavby: FORTEX a.s.
Termín výstavby: 2003 - 2004

Projektová dokumentace řešila komplex stavebních úprav stávajících výrobních hal a technologických objektů pro umístění nového technologického zařízení pro výrobu a barvení vlnité vláknocementové bezazbestové krytiny v areálu závodu CEMBRIT, a.s., závod Šumperk.

Rozšíření výroby zahrnovalo instalaci jedné výrobní linky a jedné barvící linky pro konečnou povrchovou úpravu výrobků. Kromě základního výrobního zařízení výše uvedených linek byla provedena instalace souvisejících zařízení (příprava a zásobníky suroviny, příprava barvy, filtry technologické vody, zrací stany) a nových rozvodů jednotlivých médií.

Základní výrobní zařízení bylo přestěhováno ze závodu DE A/S v Aalborgu.

Výrobci hlavních výrobních agregátů (linek):

- výrobního stroje - firma WEHRHAHN - SRN

- barvící linky - firma GOGAS - SRN

Plánovaná výroba na obou výrobních linkách (BELL a WEHRHAHN) je 69 000 t hotových výrobků, z toho 37 000 t barvených výrobků.

 

Související stavby

Cembrit - Výzkumné a vývojové centrum Beroun
Investor: Cembrit a.s.
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2015-2016

Vápenka Vitošov Vitošov
Investor: Vápenka Vitošov
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 1997

Cembrit - mezihala Beroun
Investor: Cembrit a.s.
Zhotovitel stavby: Spektra spol. s r.o. - spodní stavba
Termín výstavby: 2005