Indocement - Dynamický výpočet konstrukce pro uložení ventilátoru v objektu v Citeureup, Indonesia

Indonesie mapa
Investor: CITEUREUP, Indonesia
Autor projektu: Ing. Daniel Makovička
Termín výstavby: 2012

V roce 2012 naše společnost v těsné spolupráci s Doc. Ing. Danielem Makovičkou, DrSc. provedla dynamický posudek nového základu a podpěrné konstrukce pro ventilátory CINOMA TECHNOLOGY o hmotnosti 36 tun. Cílem výpočtu bylo posouzení dynamického chování podpěrné konstrukce při dynamickém namáhání 120 kN. Původně navrženou konstrukci jsme byli nuceni upravit tak, aby splňovala limity špičkové rychlosti kmitání 4 mm/s.

V roce 2018 jsme obdrželi fotografie z realizované stavby uvedené do provozu. Z výsledků měření vyplývá, že navrhové požadavky konstrukce splňuje.  

Související stavby

Knauf Kbely Praha Kbely
Investor: Knauf Praha, s.r.o.
Termín výstavby: 1996

Průmyslová hala III. etapa Hostomice
Investor: vlastní
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s r.o.
Termín výstavby: 10/2023 - 12/2024

Cembrit - Rozšíření výroby vláknocementových výrobků v závodě Šumperk Šumperk
Investor: Cembrit a.s.
Zhotovitel stavby: FORTEX a.s.
Termín výstavby: 2003 - 2004