Indocement - Dynamický výpočet konstrukce pro uložení ventilátoru v objektu v Citeureup, Indonesia

Indonesie mapa
Investor: CITEUREUP, Indonesia
Autor projektu: Ing. Daniel Makovička
Termín výstavby: 2012

V roce 2012 naše společnost v těsné spolupráci s Doc. Ing. Danielem Makovičkou, DrSc. provedla dynamický posudek nového základu a podpěrné konstrukce pro ventilátory CINOMA TECHNOLOGY o hmotnosti 36 tun. Cílem výpočtu bylo posouzení dynamického chování podpěrné konstrukce při dynamickém namáhání 120 kN. Původně navrženou konstrukci jsme byli nuceni upravit tak, aby splňovala limity špičkové rychlosti kmitání 4 mm/s.

V roce 2018 jsme obdrželi fotografie z realizované stavby uvedené do provozu. Z výsledků měření vyplývá, že navrhové požadavky konstrukce splňuje.  

Související stavby

ARIETE - výrobní a skladový areál ve Zdicích Zdice
Investor: ARIETE GROUP a.s.
Termín výstavby: 2016

Novostavba skladovací haly Beroun
Investor: Servis centrum s.r.o.
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s.r.o.
Termín výstavby: 2020

Mandík - Výrobní areál v Hostomicích Hostomice
Investor: Mandík a.s.
Zhotovitel stavby: Harmonie Engeneering. s r.o.
Termín výstavby: 2005