ČMC MOKRÁ - MODERNIZACE EXPEDICE VLC

Mokrá Horákov
Investor: ČESKOMORAVSKÝ CEMENT a.s.
Autor projektu: Spektra spol. s r.o.
Termín výstavby: 2018

V roce 2018 naše společnost navrhla a zprojektovala novou expedici volně ložených cementů do autocisteren. Stavba slouží k expedici volně loženého cementu ze stávajících zásobních sil do autocisteren zákazníků a přepravců. Cílem stavby je zefektivnění nakládky cementu do autocisteren při současném snížení celkové i lokální prašnosti, zlepšení podmínek pro obsluhu zařízení se samoobslužným systémem ovládání a automatického ukončení plnění po dosažení požadované hmotnosti nákladu.

Související stavby

Skládka vápence - Autorský dozor Mokrá
Investor: ČMC Mokrá - Horákov
Termín výstavby: 2020

Novostavba skladovací haly Beroun
Investor: Servis centrum s.r.o.
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s.r.o.
Termín výstavby: 2020

Vápenka Vitošov Vitošov
Investor: Vápenka Vitošov
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 1997