Beroun - Veřejný prostor před Hvězdou

Beroun
Investor: Město Beroun
Autor projektu: Spektra spol. s r.o.
Termín výstavby: 2019

Naše společnost zvítězila ve výběrovém řízení na projektanta veřejného prostranství před Hvězdou

Jaká tedy bude proměna?

Prostranství před Hvězdou bude členěno do několika segmentů. Část před obchodním domem Penny bude mít zpevněný povrch, kde má být vysazeno několik stromů se sezením a na této ploše by mohly být umístěny i stánky například pro menší vánoční tržiště. Počítá se i s místem na vánoční strom. Další část prostranství bude mírně skloněná. Zde bude umístěno pódium a plocha pro diváky. Součástí bude i vodní prvek s vodotrysky, průtok vody by byl zajištěn cirkulací stejně jako na náměstí Joachima Barranda. Směrem k pobočce městské knihovny bude na prostor navazovat travnatá plocha, v jejíž přední části mají být umístěny skulptury, které by sloužily například i jako prolézačky pro děti či k sezení. Nabízí se tak multifunkční využití. Na tuto část bude navazovat plocha se stromy, které vytvoří přirozený stín a chybět nebudou lavičky. Stromy budou vysázeny i podél celé třídy Míru a opticky i trochu zvukově oddělí náměstí od komunikace.

Dodejme, že se nezapomíná ani na bezbariérový přístup. Dále se rozšíří chodník před Hvězdou, kde přibude zelený pás a bude navazovat na velké schody, které budou z části pochozí, mohou sloužit i k sezení a odpočinku a část bude osázena zelení a květinami.

Posuďte sami, zda se Vám bude líbit.

 

Související stavby

Poliklinika Zdraví Králův Dvůr Králův Dvůr
Investor: Soukromý investor
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2015

Mateřská škola Zaječov Zaječov
Investor: Obec Zaječov
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 08/2016

Výstavba tělocvičny pro ZŠ a MŠ v obci Lochovice Lochovice
Investor: Obec Lochovice
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s.r.o.
Termín výstavby: 2021