Řadové rodinné domy - V. ETAPA, Nová Máchovna, BerounŘRD Nová Máchovna - RD 25-34 5. etapa, Beroun

Beroun
Investor: Housing Hlinky s.r.o., Beroun
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s.r.o.
Termín výstavby: 2021-2022

Související stavby

Líšná - stavební úpravy hostince Líšná
Investor: Obec Líšná
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s.r.o.
Termín výstavby: 2020-2021

Řadové rodinné domy - I. ETAPA, Nová Máchovna, Beroun Beroun
Investor: Housing Beroun.s.r.o.
Termín výstavby: 2016

Řadové rodinné domy - III. ETAPA, Nová Máchovna, Beroun Beroun
Investor: Housing Beroun s.r.o.
Termín výstavby: 2018