Zdice - ul. Velizská - komunikace - PD

Zdice
Investor: Město Zdice
Termín výstavby: 2021

Související stavby

Oprava obvodového pláště na kostele nar. Panny Marie ve Zdicích Zdice
Investor: Římskokatolická farnost Žebrák
Zhotovitel stavby: Spektra s.r.o.
Termín výstavby: 2016/2017

OŘ Policie ČR a Finanční úřad Beroun
Investor: Investorský útvar Federálního Ministerstva Vnitra Praha
Zhotovitel stavby: BON s.r.o. Praha, Ekvita v.o.s.
Termín výstavby: 1992-1997

Beroun - Veřejný prostor před Hvězdou Beroun
Investor: Město Beroun
Termín výstavby: 2019