Vinný sklep a opěrná stěna

Otročíněves
Investor: soukromý
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s r.o.
Termín výstavby: 03-08/2023

doba realizace 03-08/2023

Jedná se o využití původní kamenné stodoly v havarijním stavu, již částečně zbourané a stávajících opěrných kamenných stěn v blízkosti. Rekonstrukce pro provedení zázemí vinného sklípku obnáší provedení monolitických konstrukcí téměř v původním dispozičním uspořádání stávajících nosných stěn s vestavbou cihelného klenuté sklípku (samostatná dodávka koordinované klientem) a zpětným zásypem.

Jedna z opěrných stěn bude využita jako lezecká stěna pro rekreační využití klientem.
Do budoucna se počítá s popínavou zelení, která zakryje viditelné monolitické konstrukce nebo s obložením kamenem z vybouraných konstrukcí.

Související stavby

Líšná - stavební úpravy hostince Líšná
Investor: Obec Líšná
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s.r.o.
Termín výstavby: 2020-2021

Harmonie Luka Beroun
Investor: Harmonie Group a.s.
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2007

Rodinný dům v Říčanech Říčany u Prahy
Investor: soukromá osoba
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2011