ZŠ Hudlice – přístavba a stavební úpravy jídelny

Hudlice mapa
Investor: Obec Hudlice
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s r.o.
Termín výstavby: 03/2023 - 08/2024

 

Navrhovaná přístavba školní jídelny je navržena jako dvoupodlažní budova přímo propojená se stávajícím objektem školní jídelny.
Přístavbou dojde k navýšení počtu strávníků v jídelně na 76 dětí. Součástí navrhovaného rozšíření je i doplnění zařízení a vybavení ve stávající kuchyni.

Vnější vzhled objektu respektuje stávající objekty Mateřské školy a stávajícího hospodářského pavilonu s jídelnou a kuchyní.

Související stavby

ZŠ Preislerova Beroun
Investor: Město Beroun
Zhotovitel stavby: ACG Real a.s.
Termín výstavby: 2017

Dům s pečovatelskou službou přístavba a nátěr fasády Králův Dvůr
Investor: Město Králův Dvůr
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s r.o.
Termín výstavby: 2022

Státní okresní archiv Beroun
Investor: Okresní úřad v Berouně
Zhotovitel stavby: Okresní stavební podnik Beroun
Termín výstavby: 1991-1993