ZŠ Hudlice – přístavba a stavební úpravy jídelny

Hudlice mapa
Investor: Obec Hudlice
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s r.o.
Termín výstavby: 03/2023 - 08/2024

 

Navrhovaná přístavba školní jídelny je navržena jako dvoupodlažní budova přímo propojená se stávajícím objektem školní jídelny.
Přístavbou dojde k navýšení počtu strávníků v jídelně na 76 dětí. Součástí navrhovaného rozšíření je i doplnění zařízení a vybavení ve stávající kuchyni.

Vnější vzhled objektu respektuje stávající objekty Mateřské školy a stávajícího hospodářského pavilonu s jídelnou a kuchyní.

Související stavby

Výstavba tělocvičny pro ZŠ a MŠ v obci Lochovice Lochovice
Investor: Obec Lochovice
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s.r.o.
Termín výstavby: 2021

Kulturní dům Rpety - zateplení Rpety
Investor: Obec Rpety
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2014

Zdice - ul. Velizská - komunikace - PD Zdice
Investor: Město Zdice
Termín výstavby: 2021