ČMC Modernizace výpalu slínku

Mokrá
Investor: Českomoravský cement, a.s.
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s r.o.
Termín výstavby: 05/2023 - 12/2023

Naše společnost zpracovává dokumentaci pro stavební povolení na modernizaci výpalu slínku v areálu cementárny Mokrá.

Jedná se instalaci nové pecní linky o výkonu 3250 t slínku denně a zároveň bude umožňovat využití vyššího podílu stávajících alternativních paliv a rozšíření spalování alternativních paliv s nižší výhřevností a větší velikostí.

Součástí modernizace je suchá příprava suroviny v nové mlýnici s vertikálním mlýnem, homogenizační silo s výškou 88 m a dominantou nové technologie je výměník s výškou 113 m, kde dochází k předzpracování surovinové moučky před vstupem do nové rotační pece. V rotační peci dochází k výpalu slínku a následuje jeho chlazení a doprava do stávajících skladovacích sil slínku.

 

Související stavby

Mandík - Výrobní areál v Hostomicích Hostomice
Investor: Mandík a.s.
Zhotovitel stavby: Harmonie Engeneering. s r.o.
Termín výstavby: 2005

Cembrit - rozšíření výroby Beroun
Investor: Cembrit a.s.
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 1999

Průmyslová hala III. etapa Hostomice
Investor: vlastní
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s r.o.
Termín výstavby: 10/2023 - 12/2024