Poliklinika Zdraví Králův Dvůr

Králův Dvůr mapa
Investor: Soukromý investor
Autor projektu: Spektra, spol. s r.o.
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Technický dozor: pk. servin s.r.o.
Termín výstavby: 2015

Poliklinika Králův Dvůr je jednoduchá čtyřpodlažní stavba obdélníkového půdorysu.

V přízemí jsou situovány obchody (lékárna, optika, bistro). V prvním patře je chirurgická část se speciální konstrukcí stěn pro odstínění rentgenového záření. V druhém patře je zubní oddělení, ve kterém byla přivedena technologie pro šest zubařských křesel.

Technicky se jedná o prefabrikovaný skelet založený na pilotách s výplní stěn z tepelně-izolačního zdiva. Vnitřní příčky jsou lehké, výtahová jádra jsou prefabrikovaná. Střecha je plochá, zatížená kačírkem. Svislou komunikaci zajišťuje dvouramenné schodiště s mezipodestou a dva výtahy (osobní a evakuační). Zdrojem tepla polikliniky je horkovod a výměníková stanice.

Stavbu naše společenost vyprojektovala a následně zrealizovala. Od data odsouhlasení dispozic do předání díla uplynulo pouhých 11 měsíců. 

Třešničkou na dortu je skutečnost, že jsme byli schopni předat stavbu investorovi 2 měsíce před smluvním termínem. 

 

Související stavby

Město Hořovice - oprava fasády radnice Hořovice
Investor: Město Hořovice
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2017

Zdice - ul. Velizská - komunikace - PD Zdice
Investor: Město Zdice
Termín výstavby: 2021

Králův Dvůr DPS nátěr budovy 190 Králův Dvůr
Investor: Město Králův Dvůr
Termín výstavby: 06-10/2023