Společenský dům Zdice

Zdice mapa
Investor: Město Zdice
Autor projektu: Spektra, spol. s r.o.
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2006

V rámci rekonstrukce a modernizace stávajících prostor byly především zvýšeny kapacity nevyhovujících hygienických zařízení a zřízeno WC pro invalidy, dále bylo zřízeno hygienické zařízení pro účinkující a obsluhu občerstvení.

U vyrovnávacího schodiště hned u hlavního vstupu do Kulturního klubu byla zřízena sklápěcí ocelová plošina pro invalidní návštěvníky, kterým tak bude umožněn bezbariérový přístup do Kulturního klubu.

Přístavbou Kulturního klubu směrem do dvorní části vznikly zcela nové prostory dispozičně a provozně spojené se stávajícími. Jedná se především o nové přísálí, WC ženy, sklad, úklid, bar, mytí nádobí, přípravnu, chodby, sklad a schodiště propojující prostory rozšířeného Kulturního klubu s nově vzniklými prostorami Městské knihovny. Z bývalého balkónu nad jevištěm bylo zřízeno provaziště s technickým zařízením odpovídajícím současným nárokům vizuální a osvětlovací techniky. 

 

Související stavby

Státní okresní archiv Beroun
Investor: Okresní úřad v Berouně
Zhotovitel stavby: Okresní stavební podnik Beroun
Termín výstavby: 1991-1993

Mateřská škola Lochovice Lochovice
Investor: Obec Lochovice
Termín výstavby: 2013

Mateřská škola Zdice - Nový pavilon Zdice
Investor: Město Zdice
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2014