Hýskov - plocha G - parcelace, komunikace a IS

Hýskov mapa
Investor: Pod Klukem s.r.o.
Autor projektu: Ing. Veronika Gloserová
Termín výstavby: 2014

Jedná se o územní studii plochy G v obci Hýskov dle Změny č.2 územního plánu obce.

V rámci této územní studie bylo řešeno umístění dopravní a technické ifrastruktury území a návrh dělení pozemků pro zástavbu rodinnými domy a občanskou vybaveností. Problematickým bylo především umístění komunikace s ohledem na požadavky územního plánu a dodržení normativů podélného sklonu komunikací a dále potom řešení odvodu dešťových vod.

Součástí vypracování této územní studie bylo i získání stanovisek dotčených orgánů státní správy.

Související stavby

Jižní obchvat Králova Dvora - II. ETAPA Králův Dvůr
Investor: Město Králův Dvůr
Termín výstavby: 2019-2022

Koněpruské jeskyně - úprava parkovacích ploch Koněprusy
Investor: Správa jeskyní ČR
Termín výstavby: 2013

Dělení pozemků, výstavba IS a komunikace Hýskov
Investor: Vlastimil Miler
Termín výstavby: 2013