Dělení pozemků, výstavba IS a komunikace

Hýskov mapa
Investor: Vlastimil Miler
Autor projektu: Ing. Veronika Gloserová
Termín výstavby: 2013

 

V letech 2013 – 2014 řešila firma Spektra spol. s r.o. projekt na Výstavbu inženýrských sítí a komunikace v lokalitě specifikovanou územním plánem obce Hýskov jako „A, B“ a východní část plochy „C“.

Jednalo se o dělení pozemku pro výstavbu 46 rodinných domů a třech ploch občanské vybavenosti, která současně sanovala stávající stavbu v rámci bývalého areálu JZD. Bylo umístěno přibližně 1,5km nových komunikací a dále potom inženýrské sítě – vodovod, oddílná dešťová a splašková kanalizace včetně vsakovacího systému, STL plynovod a veřejné osvětlení.

Stavba je v současnosti realizována.

 

Související stavby

KD Obchvat - II. etapa - autorský dozor Králův Dvůr
Investor: Město Králův Dvůr
Termín výstavby: 2021

Hýskov - plocha G - parcelace, komunikace a IS Hýskov
Investor: Pod Klukem s.r.o.
Termín výstavby: 2014

Koněpruské jeskyně - úprava parkovacích ploch Koněprusy
Investor: Správa jeskyní ČR
Termín výstavby: 2013