BILSTEIN CEE - Poklopové pece Ebner

Králův Dvůr
Investor: BILSTEIN CEE a.s.
Autor projektu: Spektra spol. s r.o.
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2015

V roce 2015 naše společnost realizovala technicky velmi náročnou, avšak i velmi zajímavou zakázku pro objednatele, pro kterého naše společnost již realizavala zakázky menšího rozsahu.

V tomto případě se jednalo o realizaci železobetonové konstrukce ve stávající hale o půdorysných rozměrech 24 x 7,5 m a hloubce 8,5 m. Konstrukci bylo nutné umístit do stávající výrobní haly pod úroveň základové spáry okolních konstrukcí. Problémem se taktéž stala podzemní voda v úrovni cca 4,5 m.

To vše včetně zpracování projektové dokumentace bylo nutné stihnout za 130 dnů. Podařilo se a stavba byla dokončena ve smluvním termínu a předána k montáži technologie.

Uspěch této zakázky byl pevně svázán s velmi dobrou spoluprací s objednatelem, které si dodnes velmi ceníme....   

Související stavby

Stavební úpravy objektu brusírny, Králův Dvůr Králův Dvůr
Investor: Bilstein CEE a.s., Králův Dvůr
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s.r.o.
Termín výstavby: 2021

Cembrit - Rozšíření výroby vláknocementových výrobků v závodě Šumperk Šumperk
Investor: Cembrit a.s.
Zhotovitel stavby: FORTEX a.s.
Termín výstavby: 2003 - 2004

Cembrit - rozšíření výroby Beroun
Investor: Cembrit a.s.
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 1999