BILSTEIN CEE - Poklopové pece Ebner

Králův Dvůr
Investor: BILSTEIN CEE a.s.
Autor projektu: Spektra spol. s r.o.
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2015

V roce 2015 naše společnost realizovala technicky velmi náročnou, avšak i velmi zajímavou zakázku pro objednatele, pro kterého naše společnost již realizavala zakázky menšího rozsahu.

V tomto případě se jednalo o realizaci železobetonové konstrukce ve stávající hale o půdorysných rozměrech 24 x 7,5 m a hloubce 8,5 m. Konstrukci bylo nutné umístit do stávající výrobní haly pod úroveň základové spáry okolních konstrukcí. Problémem se taktéž stala podzemní voda v úrovni cca 4,5 m.

To vše včetně zpracování projektové dokumentace bylo nutné stihnout za 130 dnů. Podařilo se a stavba byla dokončena ve smluvním termínu a předána k montáži technologie.

Uspěch této zakázky byl pevně svázán s velmi dobrou spoluprací s objednatelem, které si dodnes velmi ceníme....   

Související stavby

Cembrit - protipovodňové opatření Beroun
Investor: Cembrit a.s.
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2006

Knauf Kbely Praha Kbely
Investor: Knauf Praha, s.r.o.
Termín výstavby: 1996

Bilstein CEE - Podlaha v hale nůžek Králův Dvůr
Investor: Bilstein CEE
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2018