Kyselinové hospodářství

Beroun
Investor: Cembrit
Autor projektu: Spektra PRO spol. s r.o.
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s r.o.
Termín výstavby: 03-07/2023

doba realizace 03-07/2023

Předmětem díla jsou projekční práce vč. návrhu rozmístění technologie dle požadavků investora a samotná realizace stavební části. Pro rozšíření prostor kyselinového hospodářství areálu byly potřeba demontážní, bourací práce a odkopávky ve vnitřních prostorách s velkým omezením možnosti využití mechanizace vzhledem k nízké výšce stropů a dispozičnímu uspořádní stávajících sloupů.

Po těchto přípravných pracech byly provedeny nové skladby podlah ve dvou výškových úrovních s vloženou izolací PENEFOL odolávající kyselinám a montáž nerezových záchytných žlabů a jímky, provedení předstěn a dělících stěn, dodávka a montáž rolovacích vrat, stavební elektroinstalace a odvětrání. Provedení finálních povrchů, skladeb stěn a podlah prováděných s odolností na koncetrovanou kyselinu mravenčí. Dále dodávku a montáž ocelových nosných rámů s nátěrem s odolností na vzdušnou koncentraci do 9% kyseliny mravenčí a dodávku a montáž podvěsné dráhy s kladkostrojem.

 

Související stavby

Cembrit - Rozšíření výroby vláknocementových výrobků v závodě Šumperk Šumperk
Investor: Cembrit a.s.
Zhotovitel stavby: FORTEX a.s.
Termín výstavby: 2003 - 2004

Cembrit - Výzkumné a vývojové centrum Beroun
Investor: Cembrit a.s.
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2015-2016

Bilstein CEE - Podlaha v hale nůžek Králův Dvůr
Investor: Bilstein CEE
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2018