OŘ Policie ČR a Finanční úřad

Beroun
Investor: Investorský útvar Federálního Ministerstva Vnitra Praha
Autor projektu: Spektra s.r.o. Beroun
Zhotovitel stavby: BON s.r.o. Praha, Ekvita v.o.s.
Termín výstavby: 1992-1997

 

Na počátku 90. let minulého století byly jednotlivé složky policie ČR (kriminálka, pasy a OP, dopravní inspektorát, místní oddělení atd.) rozmístěny v různých objektech po celém městě.

Vzhledem k probíhajícím restitucím majetku, kdy byly objekty vraceny původním majitelům, vyvstala potřeba soustředit jednotlivé složky policie tzv. „pod jednou střechou“, ale zůstat ve městě co nejblíže výkonu služby.

V této době oslovilo vedení Okresního ředitelství Policie ČR nově vzniklou místní projekční firmu Spektra, spol. s r.o., která vypracovala na základě zadání studii nové budovy. Ta byla v té době původně uvažována na volných pozemcích před vlakovým nádražím, v místech dnešního nového autobusového nádraží.

Záměr byl následně na základě sdružené investice rozšířen o požadavek na doplnění stavby o další objekt, a to nový Okresní finanční úřad.

Pro stavbu byly vybrány volné plochy podél dálnice D5 pod sídlištěm Litava.

V roce 1992 byl vypracován firmou Spektra, spol. s r.o. projekt pro stavební povolení a následně ve spolupráci s firmou Univerza Praha byla vypracována realizační dokumentace.

Ve výběrovém řízení získala zakázku pražská firma BON s.r.o., ale reálně stavbu prováděla firma Ekvita v.o.s. Stavba byla započata v červnu 1993 a úplně dokončena byla vlivem neshod mezi generálním dodavatelem a poddodavatelem až ke konci r. 1997.

Stavba je řešena jako podélná řadová zástavba o třech spojených objektech. Na první menší objekt finančního úřadu navazuje střední objekt vstupní a odbavovací haly Policie, kde jsou umístěny pro styk s veřejností útvary jako dopravní inspektorát, OP a pasy, evidence zbraní, evidence obyvatel a služebna místního oddělení policie. Na tuto halu navazuje objekt s kancelářemi vedení OŘ, s technickým, ekonomickýme zázemím OŘ policie a dalšími policejními složkami.

Součástí areálu jsou ještě samostatně stojící stavby opravářských dílen, kotců pro služební psy a trafostanice, stejně jako stavby doplňující technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, elektro přípojky, slaboproud, parkovací plochy a chodníky, zeleň).

Z hlediska konstrukčního jsou hlavní objekty řešeny formou železobetonových skeletů (odlévané sloupy, stropní desky a schodiště), založených na železobetonovém roštu, který je podporován velkoprůměrovými železobetonovými pilotami.

Obvodový plášť je vyzdívaný z keramických pálených tvarovek s vnějším obkladem z barevných kostek štípaného betonu.

Okna a dveře v obvodových stěnách jsou převážně z plastových profilů.

Střechy jsou ploché, dvouplášťové s krytinou ze živičných pásů. Střecha odbavovací haly je tvořena dřevěnými lepenými obloukovými vazníky s ocelovými táhly, tepelnou izolací a hladkou plechovou falcovanou krytinou.

Vytápění obou budov je ústřední teplovodní, s centrální plynovou kotelnou umístěnou na střeše objektu Policie.

 

 

Související stavby

Zdice - ul. Velizská - komunikace - PD Zdice
Investor: Město Zdice
Termín výstavby: 2021

Mateřská škola Zaječov Zaječov
Investor: Obec Zaječov
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 08/2016

ZŠ Hudlice – přístavba a stavební úpravy jídelny Hudlice
Investor: Obec Hudlice
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s r.o.
Termín výstavby: 03/2023 - 08/2024