Skládka vápence - Autorský dozor

Mokrá
Investor: ČMC Mokrá - Horákov
Termín výstavby: 2020

Související stavby

Novostavba skladovací haly Beroun
Investor: Servis centrum s.r.o.
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s.r.o.
Termín výstavby: 2020

Cembrit - mezihala Beroun
Investor: Cembrit a.s.
Zhotovitel stavby: Spektra spol. s r.o. - spodní stavba
Termín výstavby: 2005

Cembrit - rozšíření výroby Beroun
Investor: Cembrit a.s.
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 1999