Dům s pečovatelskou službou přístavba a nátěr fasády

Králův Dvůr
Investor: Město Králův Dvůr
Autor projektu: Spektra PRO spol. s r.o.
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s r.o.
Termín výstavby: 2022

Novostavba bytového domu, Králův Dvůr (veřejná zakázka)
projekt : Spektra PRO spol. s r.o. Beroun
architektonické stavební řešení: Ing. arch. Kristína Beranová
realizace: Spektra PRO spol. s r.o. Beroun
stavbyvedoucí: Martin Maršík
příprava: Lenka Dejdarová

Novostavba bytového domu se svým prostorovým řešením odkazuje na stávající dům s pečovatelskou službou, který se nachází v řešeném areálu.
Jižním směrem se otvírá pohled na původní zeď zámecké zahrady a za dálnicí D5 pohled na zámek. Umístění stávající budovy umožňovalo další výstavbu v areálu již pouze v západní části pozemků, kde se nachází vysoké vzrostlé stromy podél Dibeřského potoka. 
Bytový dům byl navržen v severozápadní části areálu s otočením všech obytných místností směrem na jih a jihozápad tak, aby bylo zaručeno požadované oslunění všech navržených bytů. Cílem nebylo vytvořit kopii stávajícího objektu, ale ani se vymezit výrazným kontrastem nového proti původnímu. Jedná se ale funkčně o novostavbu - o samostatný funkční celek se samostatným přístupem, příjezdem, parkováním a vlastní vymezenou zahradou.
Nátěr fasády - jednalo se o opravu a nátěr fasády stávajícího domu s pečovatelskou službou navazujícího na novostavbu bytového domu v Králově Dvoře.
1. etapa oprav byla v rozsahu očištění a otlučení porušených omítek, nejnutnějších oprav a doplnění fasády vč. doplnění zdobných prvků a o nátěr fasády.

Související stavby

Králův Dvůr DPS nátěr budovy 190 Králův Dvůr
Investor: Město Králův Dvůr
Termín výstavby: 06-10/2023

Výstavba tělocvičny pro ZŠ a MŠ v obci Lochovice Lochovice
Investor: Obec Lochovice
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s.r.o.
Termín výstavby: 2021

Sportovní hala na Zavadilce Beroun Beroun
Investor: A+T Sports s.r.o., Beroun
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s.r.o.
Termín výstavby: 2020