Bilstein CEE - Poklopové pece EBNER

Králův Dvůr
Investor: Bilstein CEE a.s.
Autor projektu: Spektra
Zhotovitel stavby: Spektra
Termín výstavby: 2016

Dne 1.9. 2016 převzala naše společnost staveniště pro realizaci stavební části nových poklopových pecí EBNER.

Zahájení prací bylo učiněno za účasti tisku a naše společnost si váží důvěry investora.

Stavba probíhá v souběhu s provozem investora, což přináší pro obě strany nutnost vzájemné koordinace a spolupráce.

Pro představu je možno shlédnout video z postupu stavby: http://www.bilstein-cee.cz/produktion/vyrobni-proces/zihani/

K datu 30.3.2017 naše společnost dokončila realizaci stavební části díla a předala štafetu realizace investice dodavateli technologické části.

Stavba uspěšně dokončena k datu červen 2017 (v termínu).

 

Související stavby

Vápenka Vitošov Vitošov
Investor: Vápenka Vitošov
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 1997

BILSTEIN CEE - Poklopové pece Ebner Králův Dvůr
Investor: BILSTEIN CEE a.s.
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2015

Cembrit - mezihala Beroun
Investor: Cembrit a.s.
Zhotovitel stavby: Spektra spol. s r.o. - spodní stavba
Termín výstavby: 2005